คำอธิบาย

หากสถานการณ์การดำน้ำแบบสคูบาที่สุดขั้ว ไม่ธรรมดาและท้าทายดึงดูดใจคุณ ให้ลองทำการดำน้ำใต้น้ำแข็ง การดำน้ำ Ice Diving ถือเป็นหนึ่งในหลักสูตรเฉพาะทางที่โลดโผนที่สุดเนื่องจากคุณต้องเผชิญสภาวะต่าง ๆ และได้เห็นความงามที่น้อยคนนักจะเคยสัมผัส นอกจากนี้ คุณอาจมีโอกาสได้เล่นกับฟองอากาศจากที่คุณหายใจออกอยู่ใต้น้ำแข็ง โชว์บัตรรับรอง PADI Ice Diver ของคุณซึ่งจะได้รับความนับถือทันที และมักจะมีคำถามมากมายจากนักดำน้ำคนอื่นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใต้น้ำแข็ง

คุณต้องเป็นนักดำน้ำ PADI Advanced Open Water Diver ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Ice Diver ได้

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญสำหรับการดำน้ำ Ice Diving ดังนั้นคุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการเรียนเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของสต๊าฟที่ให้ความช่วยเหลือ ผู้ดูแลและความปลอดภัยของนักดำน้ำ นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของน้ำแข็ง การเลือกสถานที่และการเตรียมการ ผลกระทบของความเย็น ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการจัดการปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ ในระหว่างการดำน้ำ Ice Diving สามได๊พ์ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด คุณจะได้ฝึก:

  • การใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับการดำน้ำ Ice Diving และเชือก Safety Line
  • สัญญาณและการสื่อสารควบคู่ไปกับเทคนิคการติดตั้งและเก็บเชือก Safety Line
  • ขั้นตอนในการจัดการกับปัญหาและความปลอดภัยของนักดำน้ำ

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

นอกเหนือจากอุปกรณ์สคูบาพื้นฐานของคุณแล้ว คุณจะต้องการดำน้ำด้วยชุดดรายสูทอย่างแน่นอน ครูผู้สอนหรือสต๊าฟของศูนย์ดำน้ำของ PADI ในท้องถิ่นของคุณจะแนะนำอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการดำน้ำ Ice Diving เช่น สน็อกเกอล์แบบพับเก็บในกระเป๋าได้ แหล่งอากาศสำรอง เช่น โพนีบ๊อตเทิล (Pony Bottle) และอุปกรณ์สำหรับการดำน้ำ Technical Diving อื่น ๆ

Getting Started

แวะเข้าไปดูที่ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ในท้องถิ่นของคุณเพื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร และจัดตารางสำหรับภาคการฝึกแรกกับครูผู้สอนของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม