คำอธิบาย

นักดำน้ำที่ดำน้ำเพื่อการทำงาน เช่น Public Safety Diver ใช้หน้ากาก Full Face Mask เพราะจะปกป้องดวงตาและจมูกจากสิ่งปนเปื้อนในน้ำ ทำให้สบายมากขึ้นในน้ำเย็น และช่วยให้สามารถสื่อสารได้ หากคุณสนใจการดำน้ำ Public Safety Diving การดำน้ำเพื่อวิทยาศาสตร์ หรือการผจญภัยในน้ำเย็นจัด การเรียนการดำน้ำด้วยหน้ากาก Full Face Mask นั้นเหมาะสำหรับคุณอย่างแน่นอน เนื่องจากหน้ากาก Full Face Mask ช่วยให้คุณหายใจทางจมูกได้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการใช้หน้ากากดำน้ำมาตรฐาน การดำน้ำด้วยหน้ากาก Full Face Mask จะให้ประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปและนั่นอาจเป็นเหตุผลที่คุณควรลองดำน้ำดูสักครั้ง

คุณจะต้องเป็นนักดำน้ำ PADI Open Water ที่มีอายุอย่างน้อย 12 ปีจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Full Face Mask Diver ได้

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

หน้ากาก Full Face Mask นั้นมีหลายประเภท ดังนั้นคุณจะต้องเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและส่วนประกอบของหน้ากากที่แตกต่างกัน จากนั้นคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการเตรียมและการดำน้ำด้วยหน้ากาก Full Face Mask และการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ระหว่างการดำน้ำในแหล่งน้ำจำลอง คุณจะต้องทำความคุ้นเคยในการใช้หน้ากากและฝึกทักษะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ระหว่างการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสองได๊พ์ คุณจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคุณในการ:

  • เตรียมและตรวจเช็คดูหน้ากากของคุณสำหรับการดำน้ำได้อย่างเหมาะสม
  • ทำการปรับหน้ากากใต้น้ำและไล่น้ำออกจากหน้ากากได้
  • ตอบสนองต่อการจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินอากาศหมด

รับเครดิต! การดำน้ำได๊พ์แรกของหลักสูตร PADI Specialty Diver นี้อาจได้รับเครดิตเป็น Adventure Dive สำหรับประกาศนียบัตร Advanced Open Water Diver ของคุณ - สอบถามครูผู้สอนของคุณเกี่ยวกับการรับเครดิต

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

นอกเหนือจากอุปกรณ์สคูบาพื้นฐานของคุณแล้ว คุณจะต้องใช้หน้ากาก Full Face Mask ที่มีขนาดความคับพอดีกับคุณและใช้ร่วมกับเร็กกูเลเตอร์ คุณต้องมีตัวออลเตอร์เน็ทแอร์ซอร์ส (Alternate Air Source) ด้วย ครูผู้สอนและสต๊าฟของศูนย์ดำน้ำของ PADI ในท้องถิ่นของคุณจะแนะนำให้มีอุปกรณ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ชุดดรายสูทหากดำน้ำในน้ำเย็น

Getting Started

แวะเข้าไปดูที่ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ในท้องถิ่นของคุณเพื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร และจัดตารางสำหรับภาคการฝึกแรกกับครูผู้สอนของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม