คำอธิบาย

อยากรู้เกี่ยวกับการดำน้ำ Technical (Tec) Diving แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะอยากเรียนหลักสูตรใช่ไหม หลักสูตร Discover Tec เป็นประสบการณ์การดำน้ำในแหล่งน้ำจำลองระยะสั้นที่ให้คุณได้ลองการดำน้ำ Technical Diving คุณจะได้สวมอุปกรณ์ดำน้ำ Tec ที่พิเศษทั้งหมดแล้วไปทดลองดำน้ำ ครูผู้สอน PADI Tec Instructor ของคุณอาจแนะนำทักษะพื้นฐานบางทักษะ เช่น การสับเปลี่ยนจากไพรมารีเร็กกูเลเตอร์ (Primary Regulator) เป็นเซ็คขั่นดารีเร็กกูเลเตอร์ (Secondary Regulator) และขั้นตอนการปิดก๊าซ

หากคุณสนใจในการดำน้ำ Tec Diving และเป็นนักดำน้ำ PADI Open Water Diver มีอายุอย่างน้อย 18 ปี และมีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 10 ได๊พ์ คุณก็สามารถสมัครเรียนในโปรแกรม Discover Tec ได้

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

ครูผู้สอน PADI Tec Instructor ของคุณจะอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณจะต้องใช้และรายละเอียดทั่ว ๆ ไปของขั้นตอนการดำน้ำ Tec Diving พื้นฐาน เช่น ความสำคัญของการดำน้ำเป็นทีม คุณจะได้ลงไปในน้ำ ทำการปรับอุปกรณ์ จากนั้นก็ทำการสำรวจและรู้สึกถึงอุปกรณ์ที่ใช้

หลักสูตร Discover Tec อาจเป็นเครดิตสำหรับหลักสูตร Tec 40 หากคุณสามารถทำทักษะที่ต้องปฏิบัติของการฝึก Tec 40 Training ได๊พ์ที่หนึ่ง ให้สอบถามครูผู้สอนของคุณเกี่ยวกับตัวเลือกนี้หากคุณสนใจ

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

คุณจะต้องมีหน้ากากตีนกบและเสื้อเอ็กโพสเซอร์สูท (Exposure Suit) ครูผู้สอน PADI Tec Instructor ของคุณจะมีอุปกรณ์สำหรับการดำน้ำ Technical Diving ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง - ถังอากาศสองถัง เร็กกูเลเตอร์หลักและเร็กกูเลเตอร์สำรอง และเสื้อ BCD สำหรับการดำน้ำ Technical Diving และสายรัดหรือสายรัด Sidemount

Getting Started

ติดต่อร้านดำน้ำของ PADI เพื่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร PADI TecRec ศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ทที่เปิดสอนหลักสูตรการดำน้ำ Technical Diving มักจะแสดงไอคอน PADI TecRec 

หลักสูตรเพิ่มเติม