คำอธิบาย

ถ้าคุณชอบผู้คน มีใจรักในการดำน้ำแบบสคูบาและต้องการใช้ชีวิตที่ไม่ธรรมดา - มาเป็นครูผู้สอนของ PADI การสอนดำน้ำแบบสคูบาทำให้คุณสามารถแบ่งปันความรักที่มีต่อโลกใต้น้ำกับผู้อื่นได้ในขณะเดียวกันก็ได้ทำในสิ่งที่คุณชอบ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในน้ำ รอบและใต้น้ำ ครูผู้สอน PADI Open Water Scuba Instructor และครูผู้ช่วย (Assistant Instructor) ของ PADI เป็นมืออาชีพด้านการดำน้ำที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลกเพราะพวกเขาเรียนจบโปรแกรมที่กำหนดมาตรฐานสำหรับการฝึกมืออาชีพด้านการดำน้ำ คุณได้รับเป็นครูผู้สอนของ PADI จากการฝึกอย่างหนักหน่วงและความมุ่งมั่น แต่คุณจะได้รับรางวัลเป็นงานที่ให้คุณได้แบ่งปันการผจญภัยใต้น้ำที่น่าเหลือเชื่อกับผู้อื่น - เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นและทำให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คุณพร้อมหรือยังที่จะเข้าร่วมกับมืออาชีพเฉพาะทางที่สอนโปรแกรมการศึกษาสำหรับนักดำน้ำที่ก้าวหน้าและเป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก หากพร้อมแล้วก็ Go PROSM ไปกับหลักสูตร Instructor Development Course

หลักสูตร Instructor Development Course (IDC) ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ - หลักสูตร Assistant Instructor (AI) และโปรแกรม Open Water Scuba Instructor (OWSI) มืออาชีพด้านการดำน้ำส่วนใหญ่เรียนจบหลักสูตร IDC ทั้งหมดและเข้าร่วมการสอบ Instructor Examination (IE) ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ได้รับการรับรองเป็นครูผู้สอน (Instructor) ของ PADI

การเรียนจบหลักสูตร AI เพียงหลักสูตรเดียวจะส่งผลให้ได้รับการรับรองเป็นครูผู้ช่วย (Assistant Instructor) ของ PADI เมื่อครูผู้ช่วย (AI) พร้อมที่จะก้าวสู่ขั้นต่อไป การเข้าร่วมโปรแกรม OWSI จะทำให้สามารถเข้าร่วมการสอบ IE เพื่อให้ได้เป็นครูผู้สอน (Instructor) ของ PADI

มืออาชีพด้านการดำน้ำที่มีเป็นครูผู้สอนกับองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นอาจมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนโดยตรงในโปรแกรม OWSI การทำเช่นนี้ให้ตระหนักถึงการฝึกครูผู้สอนก่อนหน้านี้และเป็นแนวทางในการเป็นครูผู้สอนของ PADI ได้

ได๊พ์มาสเตอร์ (Divemaster) ของ PADI ผู้ที่เป็นนักดำน้ำที่ได้รับการรับรองแล้วเป็นระยะเวลาหกเดือนสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร PADI Instructor Development Course ได้ นอกจากนี้คุณต้อง:


  • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 60 ได๊พ์และ 100 ได๊พ์เพื่อให้ได้เข้าร่วมในการสอบ IE

  • ได้รับการฝึก Emergency First Response Primary and Secondary Care (การทำ CPR และการปฐมพยาบาล) ภายใน 24 เดือนที่ผ่านมา

  • มี medical">www.padi.com="">ใบรับรองแพทย์ (Medical Statement) ที่ลงนามโดยแพทย์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้คุณต้องเป็นครูผู้สอน Emergency First Response แต่คุณสามารถรับตำแหน่งนี้ในระหว่างการฝึกครูผู้สอน (Instructor Training) ของคุณ

การสอบ Instructor Examination (IE) เป็นโปรแกรมประเมินผลที่ใช้ระยะเวลาสองวันในการทดสอบความสามารถในการสอนของผู้สมัคร Instructor Candidate ความรู้ด้านทฤษฎีการดำน้ำ ระดับทักษะ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ PADI และทัศนคติและความเป็นมืออาชีพ การสอบ IE ของ PADI นั้นมีมาตรฐานและดำเนินการโดยผู้ควบคุมสอบ (Instructor Examiners) ของ PADI ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ สถานที่สอบ IE สภาพแวดล้อมในการทดสอบและช่วงการสอบได้รับการจัดการเพื่อให้เป็นไปอย่างยุติธรรมมากที่สุดเพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครอย่างเป็นธรรมและสม่ำเสมอ เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านตามข้อปฏิบัติที่ต้องทำของ IE เท่านั้นที่จะได้รับการรับรองเป็นครูผู้สอนของ PADI ที่เป็นที่ยอมรับ ในการเข้าร่วมการสอบ IE นั้นมีค่าธรรมเนียม

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

หลักสูตร IDC นั้นจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อยห้าวัน แต่โดยทั่วไปแล้วเจ็ดวัน ซึ่งจะสอนให้คุณดำเนินการสอนหลักสูตรหลักของ PADI ทุกหลักสูตร คุณจะสามารถจัดการและนำเสนอข้อมูล ดำเนินการสอนภาคการพัฒนาทักษะและควบคุมการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยพื้นฐานแล้ว คุณจะเป็นนักพูดในที่สาธารณะที่ดีขึ้นและแสดงทักษะได้ดีมากพร้อม ๆ กับดูแลความปลอดภัยของนักเรียนดำน้ำ หัวข้อสำคัญได้แก่:

  • มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติ (Standards and Procedures) ของ PADI สำหรับหลักสูตรต่าง ๆ ที่คุณสามารถสอนกับการเวิร์กชอปในน้ำ
  • การเรียนรู้ การสอนและระบบ PADI
  • การจัดการกับความเสี่ยงและความปลอดภัยของนักดำน้ำ
  • ธุรกิจการดำน้ำและบทบาทของคุณในฐานะครูผู้สอน
  • การตลาดเกี่ยวกับการดำน้ำและการให้คำปรึกษาด้านการขาย

คุณอาจจะสามารถได้รับเครดิตวิทยาลัยสำหรับหลักสูตร Assistant Instructor และหลักสูตร Instructor Development Course

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Getting Started

ตัวเลือก eLearning ของ PADI ให้คุณได้ศึกษาอย่างอิสระด้วยตัวเองก่อนภาคการเรียนในห้องเรียน มีการพัฒนาความรู้แบบโต้ตอบทั้งหมดเก้าหัวข้อ การเรียนรู้ล่วงหน้าทางออนไลน์ช่วยให้ได้ประหยัดเวลาในห้องเรียน ซึ่งทำให้มีเวลามากขึ้นในการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่ทำให้คุณแตกต่างโดยการเป็นครูผู้สอนของ PADI

นอกจากนี้ ลงชื่อสมัครใช้ Dive Theory Online หากคุณยังเรียนไม่จบหรือผ่านไปนานกว่าหนึ่งปีแล้ว โปรแกรมนี้เป็นการทบทวนด้านฟิสิกส์ สรีรวิทยา ทักษะ อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมของการดำน้ำ รวมถึงการใช้ตารางเรคครีเอชั่นเนล ได๊พ์ แพลนเนอร์ (RDP) เมื่อเรียน Dive Theory Online จบแล้ว คุณจะสามารถได้รับเครดิตสำหรับข้อกำหนดของข้อสอบ Dive Theory Exam ระหว่างหลักสูตร IDC ของคุณ

แวะไปที่ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ท PADI Five Star Instructor Development เพื่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร IDC

หลักสูตรเพิ่มเติม