คำอธิบาย

คุณคือมืออาชีพของ PADI® ที่ต้องการรับรู้ถึงการพิจารณาของแต่ละคนมากขึ้นเมื่อทำงานกับผู้ที่มีความท้าทายทางร่างกายหรือจิตใจหรือไม่มืออาชีพของ PADI มีประวัติการทำงานกับนักดำน้ำที่ทุพพลภาพมาอย่างยาวนานและประสบความสำเร็จ แนวทางสำหรับการศึกษาของนักดำน้ำของ PADI นั้นคือการครอบคลุมถึงทุกกลุ่มคน (และเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอด) ทุกคนที่ผ่านสิ่งที่ต้องมีมาก่อนเรียนของหลักสูตรนั้นสามารถลงทะเบียนเรียนได้ หลักสูตร PADI Adaptive Techniques Specialty สร้างขึ้นบนพื้นฐานดังกล่าวโดยยกระดับการฝึกอบรมที่มืออาชีพของ PADI ได้รับ และความพร้อมสำหรับสำหรับวิธีการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและกำหนดแนวทางเมื่อปรับเทคนิคให้ตรงกับความต้องการของนักดำน้ำได๊พ์มาสเตอร์ (Divemaster) ของ PADI หรือนักดำน้ำ PADI Master Freediver ที่เรียนจบหลักสูตร EFR Primary and Secondary Care ภายใน 24 เดือนมีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตร PADI Adaptive Techniques Specialty

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

หลักสูตร PADI Adaptive Techniques Specialty มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มการรับรู้ถึงความสามารถที่หลากหลาย และสำรวจเทคนิคการสอนการปรับตัวเพื่อใช้ในการฝึกและดำน้ำกับนักดำน้ำที่มีความท้าทายทางร่างกายและจิตใจหลักสูตร PADI Adaptive Techniques Specialty จะช่วยให้มืออาชีพของ PADI:


  1. รับรู้และเอาใจใส่ถึงการพิจารณาของแต่ละคนมากขึ้นเมื่อแนะนำการดำน้ำแบบสคูบาหรือการดำน้ำฟรีไดวิ่งให้กับผู้ที่ทุพพลภาพ

  2. สำรวจเทคนิคการปรับตัว (Adaptive Techniques) ที่สามารถนำไปใช้ในขณะที่ควบคุมดูแลและฝึกนักดำน้ำหรือนักดำน้ำ Freediver ที่ทุพพลภาพในหลักสูตรและโปรแกรมของ PADI

  3. ให้คำปรึกษาและชี้แนะนักเรียนดำน้ำอย่างถูกต้อง ตามความสามารถของพวกเขา เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรของ PADI โปรแกรมประสบการณ์ของ PADI หรือองค์กรดำน้ำเฉพาะผู้ทุพพลภาพสำหรับโปรแกรมการรับรองแบบจำกัด

  4. เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนนักเรียนดำน้ำที่มีความท้าทายทางร่างกายและ/หรือจิตใจ

หลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ การเวิร์กชอปการพัฒนาทักษะในแหล่งน้ำจำลองสองเวิร์กชอปและการเวิร์กชอปในแหล่งน้ำธรรมชาติสองเวิร์กชอป นอกจากนี้ ส่วนย่อยของหลักสูตรนี้ PADI Adaptive Support Diver จะดึงดูดความสนใจของนักดำน้ำที่ต้องการเรียนรู้วิธีที่พวกเขาสามารถช่วยเหลือบัดดี้ที่มีความท้าทายทางร่างกายหรือจิตใจได้อย่างดีที่สุด

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

นอกจากอุปกรณ์สคูบาหรืออุปกรณ์ฟรีไดวิ่งพื้นฐานแล้ว ครูผู้สอนของ PADI ของคุณอาจแนะนำอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะของนักดำน้ำของคุณ

Getting Started

แวะเข้าไปดูที่ศูนย์ดำน้ำ หรือศูนย์ Freediver Center ของ PADI ในท้องถิ่นของคุณเพื่อลงทะเบียนในเรียนหลักสูตรและจัดตารางสำหรับภาคการฝึกแรกกับครูผู้สอนของ PADI ของคุณ