คำอธิบาย

คุณต้องการเรียนรู้วิธีช่วยเหลือบัดดี้ดำน้ำที่มีความท้าทายทางร่างกายหรือจิตใจให้ดีที่สุดหรือไม่ หลักสูตร PADI® Adaptive Support Diver จะเพิ่มการรับรู้ของคุณเกี่ยวกับความสามารถที่หลากหลายของนักดำน้ำ และสำรวจเทคนิคการปรับตัว (Adaptive Technique) เพื่อนำไปใช้ขณะดำน้ำแบบสคูบาหรือดำน้ำฟรีไดวิ่งกับบัดดี้ที่ทุพพลภาพ

นักดำน้ำ PADI Open Water Divers หรือนักดำน้ำ PADI Freedivers ที่มีอายุอย่างน้อย 15 ปีและเรียนจบหลักสูตร EFR Primary and Secondary Care ภายใน 24 เดือนที่ผ่านมาสามารถเข้าร่วมหลักสูตร PADI Adaptive Support Diver ได้ นอกจากนี้ขอแนะนำให้คุณเรียนจบหลักสูตร PADI Peak Performance Buoyancy เสียก่อนเพื่อให้ทราบถึงการปรับหรือการจัดวางน้ำหนักตะกั่วได้ดีขึ้น

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

ผ่านการพัฒนาความรู้และการเวิร์กชอปการดำน้ำสองครั้ง - เวิร์กชอปหนึ่งครั้งในแหล่งน้ำจำลองและเวิร์กชอปหนึ่งครั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติ - คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคที่มีประโยชน์ที่จะเพิ่มความสามารถของคุณในการเป็นบัดดี้ที่ดีขึ้นสำหรับนักดำน้ำที่ทุพพลภาพ คุณจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและได้รับประสบการณ์ที่ใช้ได้จริงเมื่อคุณเรียนรู้เกี่ยวกับ:

  1. รับรู้และเอาใจใส่ถึงการพิจารณาของแต่ละคนมากขึ้นเมื่อดำน้ำกับผู้ที่ทุพพลภาพ
  2. เทคนิคการปรับตัวที่สามารถนำไปใช้ในขณะที่ดำน้ำกับบัดดี้ที่มีความท้าทายทางร่างกายและ/หรือจิตใจ

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

นอกจากอุปกรณ์สคูบาหรืออุปกรณ์ฟรีไดวิ่งพื้นฐานแล้ว ครูผู้สอนของ PADI ของคุณอาจแนะนำอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะของบัดดี้ของคุณ

Getting Started

แวะเข้าไปดูที่ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ในท้องถิ่นของคุณเพื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร และจัดตารางสำหรับภาคการฝึกแรกกับครูผู้สอนของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม