พันธมิตรของ PADI

มูลนิธิ PADI AWARE FoundationTM

มูลนิธิ PADI AWARE Foundation เป็นองค์กรการกุศลสาธารณะที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ขับเคลื่อนการอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลกผ่านการดำเนินการในท้องถิ่น มูลนิธิ PADI AWARE Foundation ให้นักดำน้ำและผู้คนจากทุกหนแห่งดำเนินการอนุรักษ์เพื่อรักษาและปกป้องโลกมหาสมุทรทั้งด้านบนและด้านล่างของผิวน้ำ เป็นการยกระดับและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ PADI เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างมนุษยชาติและมหาสมุทร โดยได้รับการสนับสนุนจากพลังของแบรนด์ PADI  และสนับสนุนโดยเครือข่ายศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ท 6,600 แห่งทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสมาชิกมืออาชีพมากกว่า 128,000 คนทั่วโลก มูลนิธิ PADI AWARE Foundation ใช้ประโยชน์จากอิทธิพลที่มีร่วมกันของนักดำน้ำและอุตสาหกรรมการดำน้ำเพื่อจัดการกับภัยคุกคามที่สำคัญที่สิ่งแวดล้อมทางทะเลเผชิญอยู่ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและการคุ้มครองพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ มูลนิธิ PADI AWARE Foundation ก้าวหน้าในภารกิจและ PADI Blueprint for Ocean Action ผ่านวิทยาศาสตร์พลเมืองใต้น้ำ นโยบายสาธารณะ การศึกษาและทุนชุมชน. เข้าไปดูได้ที่ padiaware.org 

 

Emergency First Response®

ในฐานะหนึ่งในบริษัท CPR ระดับสากลและบริษัทฝึกอบรมการปฐมพยาบาล หลักสูตร Emergency First Response ให้ความมั่นใจแก่บุคลทั่วไปในการจัดการเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการดำน้ำเท่านั้น แต่ในชีวิตประจำวันด้วย เช่นเดียวกับโปรแกรมของ PADI หลักสูตร Emergency First Response สื่อสำหรับการฝึกอบรมและหลักสูตรการศึกษาได้รับการพัฒนาโดยนักออกแบบด้านการเรียนการสอนที่มีประสบการณ์ เนื้อหาของหลักสูตรนั้นอิงตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยตามที่เผยแพร่ในมุมมองที่เป็นเอกฉันท์ของคณะ Basic Life Support (BLS) ของคณะกรรมการ International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) ILCOR เป็นกลุ่มมาตรฐานสากลที่เป็นตัวแทนขององค์กรช่วยชีวิตที่สำคัญส่วนใหญ่ของโลก สามารถเข้าไปดูได้ที่ emergencyfirstresponse.com

 

Current Publishing

องค์กร Current Publishing Corp.® เป็นองค์กรในเครือของ PADI Worldwide Current Publishing พัฒนาและคงไว้ซึ่งหนึ่งในหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดของสื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับนักเรียนและครูมัธยมปลาย การร่วมมือกับ COSEE (Center for Ocean Science Education Excellence - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาสมุทร) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นโปรแกรมแบบบูรณาการ สหวิทยาการและมีหลายองค์ประกอบ ในเนื้อหา – Life on an Ocean Planet – ได้เน้นหัวข้อวิทยาศาสตร์ทางทะเลในปัจจุบันผ่านการสอนตามมาตรฐานเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับความท้าทายของวันพรุ่งนี้

สามารถเข้าไปดูได้ที่ currentpublishingcorp.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมที่น่าตื่นเต้นนี้