สมาชิก PADI ที่ถูกภาคทัณฑ์ (Suspended)

สมาชิก PADI ที่ถูกภาคทัณฑ์ (Suspended)

รายการต่อไปนี้แสดงรายชื่อศูนย์ดำนํ้า รีสอร์ทและสมาชิกรายบุคคลที่ถูกภาคทัณฑ์จากองค์กรในช่วงเวลาที่กำหนด (สถานภาพ Temporary Status) ในระหว่างที่ถูกภาคทัณฑ์ สมาชิกรายบุคคล ศูนย์ดำน้ำ หรือรีสอร์ทไม่สามารถแสดงตนว่าเป็นสมาชิก PADI หรือดำเนินการสอนหลักสูตรของ PADI ได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับบุคคลในรายชื่อ โปรดติดต่อฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Management Department) ที่สำนักงาน PADI ประจำภูมิภาค

รายชื่อสมาชิกที่ถูกภาคทัณฑ์ (Suspended)

รายงานจากแผนกควบคุมคุณภาพ (Quality Management Report)

นามสกุล

ชื่อ

ไม่

เมือง

ประเทศ/ภูมิภาค

วันที่

Arselan

Alvin

476059

Jakarta Selatan

Indonesia

22-Nov-23 to 23-Feb-2024

He

Xiaofei

344343

Ganzhou

China

14-Sep-2023 to 14-Sep-2024

Li

Yan

512967

Wuhan

China

14-Sep-2023 to 14-Jun-2024

Newell

Tyler

261448

Honolulu

HI, USA

10 February 2011

Smirnov

Maxim

432905

Nha Trang/Mytischi

Vietnam, Russia

12-Oct-2023 to 12-Oct-2024

Yuan

Wei

438731

Cheng Du

China

14-Sep-2023 to 14-Mar-2024

View
Suspended PADI Members
Last Name First Name No. City Country Date
I Ketut Sudarsana 429440

Bali
อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย 2024-03-15 to