คำอธิบาย

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

ครูผู้สอนของ PADI ของคุณจะอธิบายวิธีการเลือก การบำรุงรักษาและการดูแลอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอใต้น้ำของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไฟภายนอก หรือกล้องใต้น้ำของคุณที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ คุณจะครอบคลุมหลักพื้นฐานต่าง ๆ เช่น การเปิดรับแสง โฟกัส โครงเรื่องและการจัดลำดับ หลังการดำน้ำ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตัดต่อและวิธีสร้างวิดีโอที่จับภาพการผจญภัยใต้น้ำของคุณได้อย่างแท้จริง

รับเครดิต! การดำน้ำได๊พ์แรกของหลักสูตร PADI Specialty Diver นี้อาจได้รับเครดิตเป็น Adventure Dive สำหรับประกาศนียบัตร Advanced Open Water Diver ของคุณ - สอบถามครูผู้สอนของคุณเกี่ยวกับการรับเครดิต

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

และแน่นอนว่าคุณจะต้องใช้กล้องถ่ายวิดีโอใต้น้ำและอุปกรณ์สคูบาพื้นฐานของคุณ ในการตัดต่อวิดีโอ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ตัดต่อวิดีโอ ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องมีคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ สอบถามครูผู้สอนหรือสต๊าฟของlocal">https://locator.padi.com/">localร้านดำน้ำของ PADIเกี่ยวกับอุปกรณ์เพิ่มเติมที่คุณอาจต้องใช้เพื่อให้ได้วิดีโอใต้น้ำคุณภาพสูงขณะดำน้ำในท้องถิ่น

Getting Started

หลักสูตรเพิ่มเติม