คำอธิบาย

หากคุณเป็นนักดำน้ำ Advanced Freediver ที่ต้องการเรียนรู้วิธีปรับไลฟ์สไตล์และการฝึกของคุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงระดับการดำน้ำฟรีไดวิ่งขั้นสูงสุดได้ หลักสูตร PADI Master Freediver นั้นก็เหมาะสำหรับคุณ ผ่านภาคการฝึกที่เฉพาะ คุณจะได้พัฒนาทักษะการกลั้นหายใจขณะหยุดอยู่กับที่ (Static Apnea) การกลั้นหายใจขณะเคลื่อนที่ (Dynamic Apnea) ฟรีได๊พ์ Free Immersion และ Constant Weight Freedive ของคุณไปอีกขั้น

สำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร PADI Master Freediver คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีและมีประกาศนียบัตร PADI Advanced Freediver (หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึก Freediver อื่น) นอกจากนี้คุณต้องได้รับการฝึก Emergency First Response Primary and Secondary Care (การทำ CPR และการปฐมพยาบาล) ภายใน 24 เดือนที่ผ่านมา คุณสามารถจบการฝึกนี้ได้ในระหว่างหลักสูตร Rescue Diver ครูผู้สอนของคุณอาจเสนอหลักสูตร PADI Emergency Oxygen Provider Specialty Diver ในเวลาเดียวกัน

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

หลักสูตร PADI Master Freediver นั้นประกอบด้วยสามช่วงหลัก:

  • การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ การผ่อนคลายและเทคนิคการหายใจขั้นสูง คุณจะต้องศึกษาอย่างอิสระด้วยตัวเองโดยใช้ PADI Freediver eLearning (หรือครูผู้สอนของคุณอาจจัดภาคการเรียนหากไม่มีในภาษาของคุณ) นอกจากนี้คุณจะต้องทำการค้นคว้าด้วยตัวเองโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Master Freediver Assignment
  • ภาคการฝึกในแหล่งน้ำจำลองเพื่อพัฒนาการกลั้นหายใจขณะหยุดอยู่กับที่ (Static Apnea) และการกลั้นหายใจขณะเคลื่อนที่ (Dynamic Apnea) รวมถึงการการกลั้นหายใจขณะเคลื่อนที่โดยไม่ใช้ตีนกบ เป้าหมาย - การกลั้นหายใจขณะหยุดอยู่กับที่ (Static Apnea) 3 นาที 30 วินาทีและการกลั้นหายใจขณะเคลื่อนที่ (Dynamic Apnea) 70 เมตร/230 ฟุต
  • ภาคการฝึกในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อฝึกการปรับสมดุลแบบ Mouthfill และทำได๊พ์ Warm-Up และ Workup สำหรับ Free Immersion และ Constant Weight Freedive เป้าหมาย - การฝึกฟรีได๊พ์ Constant Weight Freedive ที่ระดับความลึก 32 เมตร/105 ฟุต

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

คุณจะต้องมีหน้ากากดำน้ำ สน็อกเกอล์ ตีนกบ Bifins ชุดเว็ทสูทและเข็มขัดน้ำหนักสำหรับการดำน้ำฟรีไดวิ่ง ครูผู้สอนของคุณอาจอนุญาตให้คุณใช้ตีนกบโมโนฟิน (Monofins) ได้ คุณจะต้องมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณบนผิวน้ำและคอมพิวเตอร์สำหรับการดำน้ำฟรีไดวิ่ง (หรือมาตรวัดความลึกและเครื่องจับเวลา)

ตรวจสอบกับศูนย์ดำน้ำในท้องถิ่นของคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณจะใช้ในหลักสูตรนี้และขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการจากครูผู้สอน PADI Master Freediver Instructor ของคุณ

Getting Started

หากคุณมี PADI Freediver eLearning อยู่แล้ว เพียงเริ่มต้นเรียนในส่วน Master Freediver หากยังไม่มี โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำ PADI Freediver Center หรือครูผู้สอน PADI Master Freediver Instructor ในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับ PADI Freediver eLearning คุณสามารถทบทวนข้อมูลการดำน้ำ Basic และ Advanced Freediving ได้ในสองส่วนแรก จากนั้นค่อยเริ่มเรียนสำหรับการฝึก Master Freediver ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม