คำอธิบาย

เช่นเดียวกับนักดำน้ำแบบสคูบาที่เคารพได๊พ์มาสเตอร์ ผู้สมัคร Instructor Candidates ก็ให้ความเคารพครูผู้สอน IDC Staff Instructor อย่างแท้จริง ตามชื่อที่สื่อถึง ครูผู้สอน IDC Staff Instructors จะช่วยเหลือในการฝึกอบรมครูผู้สอนและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับผู้นำของ PADI มือใหม่ การเรียนหลักสูตร IDC Staff Instructor จะทำให้คุณมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผู้สอน และเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการสร้างมืออาชีพของ PADI รุ่นต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาด้านอาชีพที่ยอดเยี่ยม

Master Scuba Diver Trainers (MSDT) ซึ่งพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมและตกลงที่จะใช้ระบบ PADI และองค์ประกอบทั้งหมดสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร IDC Staff Instructor ได้

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

หลังจากการประเมินความรู้ระดับครูผู้สอนของคุณเกี่ยวกับทฤษฎีการดำน้ำ ทักษะการดำน้ำที่เป็นแบบอย่างและเทคนิคการนำเสนอที่เป็นแบบอย่างที่ดี คุณจะต้องเข้าร่วมในภาคการฝึกเหล่านี้:


  • มาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติและหลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอน

  • วิธีการจัดการและการสอนหลักสูตร PADI Assistant Instructor

  • จิตวิทยาสำหรับการประเมินและให้คำปรึกษา (Psychology of Evaluation and Counseling)

  • การประเมินการพัฒนาความรู้ การนำเสนอการสอนในแหล่งน้ำจำลองและในแหล่งน้ำธรรมชาติ

นอกจากนี้ คุณจะได้เข้าฟังการสอนหลักสูตร IDC หรือฝึกสอนองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร

ในฐานะครูผู้สอน IDC Staff Instructor คุณสามารถสอนหลักสูตร PADI Assistant Instructor ได้อย่างอิสระ และช่วยเหลือในการสอนหลักสูตร IDC และหลักสูตรการศึกษาต่อสูงขึ้นระดับครูผู้สอนอื่น ๆ

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Getting Started

แวะไปที่ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ท PADI Five Star Instructor Development ในท้องถิ่นของคุณและพูดคุยกับ PADI Course Director

หลักสูตรเพิ่มเติม