คำอธิบาย

เรือและกระแสน้ำเป็นปัจจัยร่วมสองประการที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ดำน้ำหลายแห่ง คนขับเรือไม่รู้เสมอไปว่ามีนักดำน้ำอยู่ในพื้นที่และกระแสน้ำก็สามารถพัดพาคุณไปได้ไกลกว่าที่คาดไว้ การปล่อยทุ่นเครื่องหมายบนผิวน้ำ (DSMB) ก่อนที่คุณจะขึ้นไปบนผิวน้ำจะแจ้งเตือนให้ผู้อื่นทราบถึงตำแหน่งของคุณล่วงหน้าก่อนการขึ้นสู่ความตื้น การเพิ่มระดับความปลอดภัยอีกขั้น คุณยังสามารถใช้เชือกของทุ่น DSMB เพื่อทำเซฟตี้สต๊อบ (Safety Stop) ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อมีกระแสน้ำหรือเมื่อไม่มีสิ่งอ้างอิงที่สามารถการมองเห็นอื่น ๆ เข้าร่วมหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดของทุ่น DSMB

คุณต้องเป็นนักดำน้ำ PADI Open Water ที่มีอายุอย่างน้อย 12 ปีจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร DSMB Diver ได้

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

ทุ่นเครื่องหมายบนผิวน้ำมีจุดประสงค์การใช้งานที่หลากหลายและคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทุ่น DSMB ประเภทที่พบเห็นทั่วไปพร้อมกับรอกที่ใช้ในการควบคุม ในระหว่างการฝึกดำน้ำสองได๊พ์ คุณจะได้ฝึก:

  • การเตรียมการและการจัดเก็บทุ่น DSMB และรอกของคุณ
  • การปล่อยทุ่น DSMB จากตำแหน่งคงที่และจากกลางน้ำ
  • การว่ายน้ำขณะลากทุ่น DSMB และการจัดการกับรอกและเชือก
  • การทำเซฟตี้สต๊อบ (Safety Stop) โดยใช้เชือกของทุ่น DSMB

รับเครดิต! การดำน้ำได๊พ์แรกของหลักสูตร PADI Specialty Diver นี้อาจได้รับเครดิตเป็น Adventure Dive สำหรับประกาศนียบัตร Advanced Open Water Diver ของคุณ - สอบถามครูผู้สอนของคุณเกี่ยวกับการรับเครดิต

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

นอกเหนือจากอุปกรณ์สคูบาพื้นฐานของคุณแล้ว คุณจะต้องใช้ ทุ่น DSMB และรอก ครูผู้สอนหรือสต๊าฟของศูนย์ดำน้ำของ PADI ในท้องถิ่นของคุณจะแนะนำอุปกรณ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

Getting Started

แวะเข้าไปดูที่ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ในท้องถิ่นของคุณเพื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร และจัดตารางสำหรับภาคการฝึกแรกกับครูผู้สอนของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม