คำอธิบาย

ลองนึกภาพการลงสู่ความลึกไปใต้ทะเลสาบบนภูเขาที่ใสสะอาดเพื่อสำรวจซากเรือที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี คุณจะสนใจไหม ทุกครั้งที่คุณดำน้ำแบบสคูบาที่ระดับความสูงมากกว่า 300 เมตร/1000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล คุณกำลังทำการดำน้ำในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล (Altitude Diving) หากคุณพร้อมที่จะค้นพบโลกที่ซ่อนเร้นซึ่งมีน้อยคนที่จะกล้าลอง หลักสูตร PADI Altitude Diver Specialty ก็เหมาะสำหรับคุณ

นักดำน้ำ PADI (Junior) Open Water Divers ที่มีอายุอย่างน้อย 10 ปี มีสิทธิ์ในการเรียนหลักสูตร Altitude Diver ได้

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

การเรียนรู้ที่จะปรับแผนการดำน้ำของคุณเพื่อลดความดันบนผิวน้ำในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตร คุณจะได้ทำการดำน้ำแบบสคูบาสองได๊พ์และเรียนรู้เกี่ยวกับ:


  • การวางแผนการดำน้ำในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล การจัดการ ขั้นตอนและเทคนิค

  • วิธีการปรับคอมพิวเตอร์ดำน้ำ สำหรับการดำน้ำในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลหรือคำนวณโปรไฟล์การดำน้ำในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยใช้ตาราง RDP หรือ eRDPMLTM

  • วิธีหลีกเลี่ยงปัญหาและจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินหากเกิดขึ้นในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลรับเครดิต! การดำน้ำได๊พ์แรกของหลักสูตร PADI Specialty Diver นี้อาจเป็นเครดิตสำหรับหนึ่งใน Adventure Dive สำหรับการรับรอง Advanced Open Water Diver ของคุณ - สอบถามครูผู้สอนของคุณเกี่ยวกับเครดิตดังกล่าว

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

นอกเหนือจากการใช้อุปกรณ์สคูบาพื้นฐานแล้ว คุณอาจต้องใช้ชุดดรายสูท (Dry Suit) สำหรับน้ำเย็น ครูผู้สอนของ PADI ของคุณอาจแนะนำอุปกรณ์เพิ่มเติมโดยจะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของสถานที่ดำน้ำและสภาพการมองเห็น ตรวจสอบกับศูนย์ดำน้ำในท้องถิ่นเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำน้ำในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล

Getting Started

แวะไปที่ศูนย์ดำนํ้าเเละรีสอร์ทของ PADI ในท้องถิ่นของคุณ หรือค้นหาในพื้นที่ที่สามารถทำการดำน้ำในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล (Altitude Diving) เพื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบดูบันทึกการดำน้ำในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลใน ScubaEarth®

หลักสูตรเพิ่มเติม