คำอธิบาย

หากคุณสนใจที่จะใช้ Rebreather เพื่อความเงียบสงบและขยายระยะเวลาสูงสุดของการดำน้ำแบบโน-สต๊อบ และยินดีที่จะอยู่ภายในขีดจำกัดของการดำน้ำแบบสันทนาการ หลักสูตร PADI Advanced Rebreather Diver นั้นก็เหมาะสำหรับคุณ หลักสูตรนี้สร้างขึ้นจากการรับรองนักดำน้ำ PADI Rebreather Diver โดยจะเพิ่มความรู้ของคุณ เพิ่มถัง Bailout และฝึกให้คุณดำน้ำที่ระดับความลึกถึง 40 เมตร/130 ฟุต หากคุณยังไม่ได้รับการรับรองเป็นนักดำน้ำ Rebreather Diver ไม่มีปัญหา - ให้สอบถามครูผู้สอน PADI Rebreather Instructor ของคุณเกี่ยวกับการรวมหลักสูตร PADI Rebreather และหลักสูตร Advanced Rebreather Diver เข้าด้วยกันในการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร PADI Advanced Rebreather Diver คุณต้อง:


  • เป็นนักดำน้ำ PADI Open Water Diver แต่คุณต้องได้รับการรับรองเป็นนักดำน้ำ PADI Advanced Open Water Diver เพื่อเป็น PADI Advanced Rebreather Diver

  • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 30 ได๊พ์

  • มีอายุอย่างน้อย 18 ปี

หากต้องการดำน้ำลึกที่ระดับความลึกมากกว่า 30 เมตร/100 ฟุต คุณต้องเป็นนักดำน้ำ PADI Deep Diver

โปรดทราบว่าอาจใช้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นได้ - ให้สอบถามครูผู้สอน PADI Rebreather Instructor ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัว Scubber การใช้ออกซิเจนและข้อกำหนดของถัง Bailout รวมถึงวิธีกำหนดค่าระบบถัง Bailout ผ่านภาคการศึกษาด้วยตนเองและโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ เนื่องจาก Rebreather มีความแตกต่างกันอย่างมาก คุณจึงต้องศึกษาเอกสารของผู้ผลิตเกี่ยวกับประเภทของ Rebreather ที่คุณจะฝึกด้วย ในระหว่างการดำน้ำในแหล่งน้ำจำลองหนึ่งได๊พ์และการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสี่ได๊พ์ คุณจะได้ฝึกด้วยถัง Bailout และขั้นตอนฉุกเฉินอื่น ๆ ตลอดจนการวางแผนและทำการดำน้ำลึกด้วย Rebreather

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

นอกเหนือจากหน้ากาก ตีนกบและเสื้อเอ็กโพสเซอร์สูท (Exposure Suit) รวมทั้งสน็อกเกอล์แบบพับเก็บได้ ถ้าคุณมี ครูผู้สอน PADI Rebreather Instructor ของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับ ชนิด R Rebreather ที่คุณจะใช้ ครูผู้สอนของคุณจะติดระบบถัง Bailout พร้อมเร็กกูเลเตอร์วงจรเปิด (Open-Circuit) และเครื่อง SPG

หลังจากได้รับการรับรอง คุณจะต้องมีคุณสมบัติในการใช้หากคุณต้องการใช้ Rebreather รุ่นอื่น เนื่องจากขั้นตอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องเรียนซ้ำทั้งหลักสูตร เพียงเข้าเรียนโปรแกรม PADI Rebreather Qualifier ที่เน้นความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชนิด R Rebreather รุ่นต่าง ๆ

ครูผู้สอนของคุณจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าชนิด R Rebreather ทั้งหมดที่ใช้ในหลักสูตร PADI ตรงตามข้อกำหนดของหลักสูตร เช่น ผ่านการทดสอบโดยบุคคลที่สาม และผู้ผลิตมั่นใจว่า Rebreather ของพวกเขาตรงตามรายการข้อกำหนดที่ครอบคลุม

สนใจในการดำน้ำ Technical Diving หรือไม่ หลักสูตร PADI Advanced Rebreather Diver อาจได้รับเครดิตไปยังหลักสูตร Tec 40 CCR Diver ที่ใช้ Rebreather รุ่นเดียวกันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ค้นหาศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ที่เปิดสอนหลักสูตร PADI TecRec

Getting Started

แวะเข้าไปดูที่ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของPADI">https://locator.padi.com">PADI ของคุณ และรับหนังสือคู่มือ PADI Rebreather และ Advanced Rebreather Diver Manual หากคุณยังไม่มี และเริ่มเรียนได้ทันที สำหรับหลักสูตรนี้ คุณต้องอ่านบทนำและสองบทสุดท้ายของหนังสือคู่มือ ดูวิดีโอ PADI Rebreather and Advanced Rebreather Diver Key Skills จะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมสำหรับการดำน้ำได้อย่างแท้จริง

หลักสูตรเพิ่มเติม