คำอธิบาย

การบรรลุเป้าหมายเวลาของการดำน้ำฟรีไดวิ่งหรือการไปถึงความลึกใหม่นั้นเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่ง มันเป็นการสนองความต้องการส่วนตัวที่จะทำให้ดีที่สุดและภูมิใจในสิ่งที่คุณสามารถทำได้ หลักสูตร PADI Advanced Freediver ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลในการปรับและพัฒนาทักษะการดำน้ำฟรีไดวิ่งของคุณ ช่วยให้คุณก้าวหน้าอย่างช้า ๆ ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ว่าร่างกายของคุณทำงานอย่างไรในระหว่างการกลั้นหายใจ (Apnea)

ในการลงทะเบียนในหลักสูตร PADI Advanced Freediver คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 15 ปีและมีประกาศนียบัตร PADI Freediver (หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กร Freediver อื่น) นอกจากนี้คุณต้องได้รับการฝึก Emergency First Response Primary and Secondary Care (การทำ CPR และการปฐมพยาบาล) ภายใน 24 เดือนที่ผ่านมา คุณสามารถจบการฝึกนี้ได้ในระหว่างหลักสูตร Rescue Diver ครูผู้สอนของคุณอาจเสนอหลักสูตร PADI Emergency Oxygen Provider Specialty ในเวลาเดียวกัน

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

หลักสูตร PADI Advanced Freediver นั้นประกอบด้วยสามช่วงหลัก:

  • การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและอุปกรณ์ Advanced Freediving คุณจะต้องศึกษาอย่างอิสระด้วยตัวเองโดยใช้ PADI Freediver eLearning (หรือครูผู้สอนของคุณอาจจัดการสอนภาคการเรียนหากไม่มีในภาษาของคุณ)
  • ภาคการฝึกในแหล่งน้ำจำลองเพื่อเรียนรู้เทคนิคการยืดกล้ามเนื้อและการผ่อนคลายตลอดจนถึงปรับการกลั้นหายใจขณะหยุดอยู่กับที่ (Static Apnea) และการกลั้นหายใจขณะเคลื่อนที่ (Dynamic Apnea) เป้าหมาย - การกลั้นหายใจขณะหยุดอยู่กับที่ (Static Apnea) 2 นาที 30 วินาที (2 นาทีสำหรับนักดำน้ำ Freediver ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี) และการกลั้นหายใจขณะเคลื่อนที่ (Dynamic Apnea) 50 เมตร/165 ฟุต (40 เมตร/130 ฟุตสำหรับนักดำน้ำ Freediver ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี)
  • ภาคการฝึกในแหล่งน้ำธรรมมชาติเพื่อฝึกฟรีได๊พ์ Free Immersion และ Constant Weight Freedives พร้อมกับขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับบัดดี้และเทคนิคการช่วยเหลือ (Rescue) เพิ่มเติม เป้าหมาย - การฝึกฟรีได๊พ์ Constant Weight Freedive ที่ระดับความลึก 20 เมตร/65 ฟุต (15 เมตร/50 ฟุตสำหรับนักดำน้ำ Freediver ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี)

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

คุณจะต้องมีหน้ากากดำน้ำ สน็อกเกอล์ ตีนกบ Bifins ชุดเว็ทสูทและเข็มขัดน้ำหนักสำหรับการดำน้ำฟรีไดวิ่ง ครูผู้สอนของคุณอาจอนุญาตให้คุณใช้ตีนกบโมโนฟิน (Monofins) ได้ คุณจะต้องมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณบนผิวน้ำและคอมพิวเตอร์สำหรับการดำน้ำฟรีไดวิ่ง (หรือมาตรวัดความลึกและเครื่องจับเวลา)

ตรวจสอบกับศูนย์ดำน้ำในท้องถิ่นของคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณจะใช้ในหลักสูตรนี้และขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการจากครูผู้สอน PADI Advanced Freediver Instructor ของคุณ

Getting Started

หากคุณมี PADI Freediver eLearning อยู่แล้ว เพียงเริ่มต้นเรียนในส่วน Advanced Freediver หากยังไม่มี โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำ PADI Freediver Center หรือครูผู้สอน PADI Advanced Freediver Instructor ในท้องถิ่นของคุณและรับ Freediver eLearning คุณสามารถทบทวนข้อมูลของ Basic Freediving ได้ในส่วนแรก จากนั้นเริ่มเรียนเพื่อการฝึก Advanced ของคุณ

โปรดทราบว่า PADI Freediver eLearning ยังมีสื่อการเรียนทั้งหมดสำหรับหลักสูตร PADI Master Freediver รวมอยู่ด้วย

หลักสูตรเพิ่มเติม