คำอธิบาย

Rebreathers เคยเป็นสิ่งที่ใช้เฉพาะสำหรับการดำน้ำ Technical Diving แต่ไม่ใช่อีกต่อไป ชนิด R (Recreational) Rebreather รุ่นใหม่นั้นมีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวกและมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ทำไมถึงต้องดำน้ำด้วย Rebreather คุณจะมีระยะเวลาของโน-สต๊อบ ลิมิตที่ยาวนานมากขึ้น ลดการใช้ก๊าซเนื่องจากคุณนำก๊าซที่หายใจออกส่วนใหญ่กลับมาใช้ใหม่ และได้พบเห็นสัตว์น้ำที่มีลักษณะเฉพาะเพราะคุณจะไม่ปล่อยฟองอากาศที่น่ารำคาญออก หลักสูตร PADI Rebreather Diver จะแนะนำคุณเกี่ยวกับการดำน้ำ Rebreather Diving ที่ระดับความลึกสูงสุด 18 เมตร/60 ฟุตและให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ ที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเป็นไปได้ในฐานะนักดำน้ำแบบสคูบา

สำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร PADI Rebreather Diver คุณต้อง:


  • เป็นนักดำน้ำ PADI Open Water Diver

  • เป็นนักดำน้ำ PADI Enriched Air Diver

  • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 25 ได๊พ์

  • มีอายุอย่างน้อย 18 ปี

โปรดทราบว่าอาจใช้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นได้ - ให้สอบถามครูผู้สอน PADI Rebreather Instructor ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานของ Rebreather และความสำคัญของการตั้งค่าและการบำรุงรักษาที่เหมาะสมผ่านภาคการศึกษาด้วยตนเองและการเรียนโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ เนื่องจาก Rebreather มีความแตกต่างกันอย่างมาก คุณจึงต้องศึกษาเอกสารของผู้ผลิตเกี่ยวกับประเภทของ Rebreather ที่คุณจะฝึกด้วย ในระหว่างการดำน้ำทั้งหกได๊พ์ คุณจะได้ฝึก:

  • การดำเนินการตรวจเช็คก่อนการดำน้ำอย่างเหมาะสม
  • การพัฒนาการปิดห่วงเมื่อเม้าท์พิสไม่อยู่ในปากให้ติดเป็นนิสัย
  • การตรวจสอบฟองอากาศ การฝึก Bailout Drills และการจัดการกับปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
  • การปรับเพื่อการควบคุมการลอยตัว
  • การตรวจสอบจอแสดงผลและมาตรวัด
  • ขั้นตอนปฏิบัติหลังดำน้ำและการถอดแยกอุปกรณ์

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

คุณจะต้องมีหน้ากากตีนกบและเสื้อเอ็กโพสเซอร์สูท (Exposure Suit) ไม่จำเป็นต้องใช้สน็อกเกอล์ แต่คุณสามารถพกสน็อกเกอล์แบบพับเก็บได้ไว้ในกระเป๋าของคุณ นอกจากนี้คุณจะต้องมี ทุ่นเครื่องหมายบนผิวน้ำ (DSMB) และรอก ครูผู้สอน PADI Rebreather Instructor ของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับ Rebreather ชนิด R ที่คุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน

หลังจากได้รับการรับรองเป็นนักดำน้ำ PADI Rebreather Diver คุณจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมหากคุณต้องการใช้ Rebreather รุ่นอื่น เนื่องจากขั้นตอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องเรียนซ้ำทั้งหลักสูตร เพียงเข้าเรียนโปรแกรม PADI Rebreather Qualifier ที่เน้นความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชนิด R Rebreather รุ่นต่าง ๆ

ครูผู้สอนของคุณจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าชนิด R Rebreather ทั้งหมดที่ใช้ในหลักสูตร PADI ตรงตามข้อกำหนดของหลักสูตร เช่น ผ่านการทดสอบโดยบุคคลที่สามและผู้ผลิตมั่นใจว่า Rebreather ของพวกเขาผ่านตามรายการข้อกำหนดที่ครอบคลุม

Getting Started

รับหนังสือคู่มือ PADI Rebreather และ Advanced Rebreather Diver Manual จากร้านดำน้ำในท้องถิ่นของคุณและเริ่มเรียนได้ทันที สำหรับหลักสูตรนี้ คุณต้องอ่านบทนำและสามบทแรกของหนังสือคู่มือ คุณยังจะได้รับวิดีโอ PADI Rebreather และ Advanced Rebreather Diver Key Skills และแผ่นสเล็ท PADI Type R Rebreather Predive Checklist Slate เพื่อช่วยคุณในการเตรียมตัวสำหรับการดำน้ำอีกด้วย

หลักสูตรเพิ่มเติม